pátek 8. května 2015

TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ITALSKÉM TERSTU
OD ÚSTAVU K REGIONÁLNÍM SLUŽBÁM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

MÁM ROZCUCHANÉ VLASY. CHTĚLA BYCH SI JE VYKARTÁČOVAT. ABYCH SI JE MOHLA VYKARTÁČOVAT, POTŘEBUJU KARTÁČ. POTŘEBUJU KARTÁČ, ALE ŽÁDNÝ NEMÁM. MÁM PRÁVO DOSTAT KARTÁČ. CHCI KARTÁČ!

I. část

V roce 1978 v Itálii zákon, který reformoval psychiatrickou pomoc, také známý jako Zákon 180, odstartoval národní proces eliminace hospitalizací pro duševní onemocnění do konce 90. let, uzavření všech léčeben a současné zavádění mnoha nových komunitních služeb, které umožňují lidem postiženým duševním onemocněním, aby vedli životy v běžné společenské soutěži. Tento zákon, který byl první svého druhu ve světě, radikálně změnil metody péče a pomoci.


„Důležité je, že jsme dokázali, že nemožné je možné. Před deseti, patnácti, dvaceti lety nebylo myslitelné, že by ústav mohl být zlikvidován. Možná budou ústavy znovu zavírány, a to více než dříve, nevím, ale každopádně jsme ukázali, že duševně chorým může být pomáháno jiným způsobem, a tato názorná ukázka má zásadní důležitost. Nemyslím si, že jen proto, že je něco zevšeobecněno, je bitva vyhraná. Důležité je, že nyní víme, co dokážeme…“ (Franco Basaglia, Brazilské přednášky, 1979)

V srpnu 1971 se Franco Basaglia stal ředitelem Zemské psychiatrické léčebny v Terstu, kde bylo 1182 chovanců. Tam začal práci na transformaci, rehabilitaci a budování alternativ. V tomto procesu pokračoval tým specialistů a podíleli se na něm instituce, organizace, sdružení a dobrovolníci z celého světa.

Do roku 1980, pod vedením Franca Rotelli, nové komunitní služby již nahradily staré metody pomoci.

Už více než 30 let město Terst (240 000 obyvatel) nemá žádný druh psychiatrické léčebny. Ústav byl nahrazen 40 různými strukturami s různými funkcemi a úkoly, jako je například domácí péče o pacienty. Výsledky ukazují, že nové metody psychiatrické pomoci také snížily výdaje v tomto sektoru. Navíc na konci roku 1971 rozpočet na vedení psychiatrické nemocnice činil přibližně 55 milionů eur; v roce 2010 místo toho správa všech komunitních služeb stála asi 18 milionů eur. Počet zaměstnanců se snížil z 524 v roce 1971 na 225 v roce 2010. Z 1182 nemocničních lůžek v roce 1971 se stalo 140 lůžek rozložených po celé oblasti. Podíl osob zapojených do těchto služeb se každý rok blíží dvaceti na tisíc lidí.

Budovy, ve kterých sídlila psychiatrická léčebna, byly postupně navráceny městu. Dnes v nich sídlí katedry univerzity a městské služby. Stále hrají významnou roli v kultuře Terstu, jsou zkušebním prostorem napětí a utopií, laboratoří kultur, tolerance a areál je domovem pro krásné rozárium.

Od roku 1987 Světová zdravotnická organizace (WHO) uznává zkušenosti z Terstu jako referenční bod pro inovační přístupy k psychiatrické péči. V roce 2010 byl Odbor duševního zdraví v Terstu znovu potvrzen jako Spolupracující centrum pro duševní zdraví WHO. Za posledních 30 let více než 50 zemí z Evropy a dalších kontinentů navštívilo služby duševního zdraví v Terstu, aby připravily podobné procesy s odbornou pomocí svých kolegů v Terstu. Asi 1000 osob se každý rok zúčastní studijních exkurzí.

Odbor duševního zdraví v Terstu 

Silnými stránkami odboru jsou jeho 4 Centra duševního zdraví, nacházejí se ve 4 čtvrtích, každé s 8 lůžky a provozem 24 hodin denně. Centra duševního zdraví poskytují zdravotní a sociální péči, psychosociální rehabilitaci a, pokud je to nutné, v akutních případech léčbu.

Pro ty, kteří potřebují dlouhodobější pomoc, byly pro skupinky lidí vytvořené chráněné byty, které nabízejí přátelské a nelékařské prostředí. Habilitační a ubytovací služba koordinuje byty (s 55 lůžky), habilitaci (uschopnění), rehabilitaci (navrácení do běžného života) a aktivity pro společenské začleňování se zařízeními a projekty po celém městě. A konečně pracovní příležitosti umožnily zajistit účinnou integraci do společnosti. Služba koordinuje 15 přidružených sociálních družstev, která dokázala prostřednictvím pracovních grantů integrovat asi 375 lidí za posledních 15 let.

Psychiatrická diagnostická a léčebná služba se 6 lůžky se věnuje krizovým případům, filtruje případy a orientuje pacienty na komunitní služby.

Počet nedobrovolných zdravotních procedur, s průměrem 8 na 100 000 obyvatel za posledních 10 let, je nejnižší v Itálii. Žádný občan Terstu není internován ve forenzní nemocnici.
Žádné komentáře:

Okomentovat