sobota 2. května 2015

Porozumění psychóze a schizofrenii


28. listopadu 2014

Zpráva, kterou dnes zveřejnila Divize klinické psychologie Britské psychologické společnosti, se stala výzvou pro obecně vžitý názor o povaze duševní nemoci.

Anne Cooke, docentka ve Škole psychologie, politologie a sociologie, je editorkou zprávy „Porozumění psychóze a schizofrenii: Proč lidé někdy slyší hlasy, věří věcem, které jiní shledávají podivnými, nebo se zdají být mimo kontakt s realitou, a co může pomoci“.

Byla napsána skupinou významných klinických psychologů z osmi univerzit a šesti fondů Systému státní zdravotní péče (NHS) spolu s lidmi, kteří mají sami zkušenost s psychózou.

Poskytuje srozumitelný přehled současného stavu poznání a její závěry mají dalekosáhlé důsledky, jak pro způsob, kterým chápeme „duševní nemoc“, tak pro budoucnost péče o duševní zdraví.

Mnoho lidí věří, že schizofrenie je děsivé onemocnění mozku, které činí lidi nepředvídatelné a potenciálně násilné a které lze zvládat pouze pomocí léků. Nicméně výzkum prováděný za posledních 20 let a shromážděný v této zprávě ukazuje, že takový pohled je nepravdivý. Spíše platí, že:
  • Problémy, o kterých uvažujeme jako o „psychóze“ - slyšení hlasů, víra ve věci, které jiní shledávají podivnými, nebo když se zdá být někdo mimo kontakt s realitou - lze chápat stejným způsobem, jako jiné psychické problémy, jako například úzkost nebo plachost.
  • Jsou často reakcí na trauma nebo nějaké nesnáze, které mají vliv na způsob, jakým prožíváme a interpretujeme okolní svět. 
  • Jen zřídka vedou k násilí.
  • Nikdo nemůže říct jistě, co způsobilo problémy konkrétního člověka. Jediná možnost je sednout si s ním a pokusit se na to přijít.
  • Služby by neměly trvat na tom, aby lidé sami na sebe nahlíželi jako na nemocné. Někteří raději přemýšlejí o svých problémech jako například o aspektu své osobnosti, který je někdy dostane do problémů, ale bez kterého by nechtěli být.
  • Musíme investovat mnohem více do prevence tím, že se zaměříme na nerovnost a špatné zacházení s dětmi. Soustředění zdrojů pouze na ošetření stávajících problémů je jako vytírat podlahu, zatímco kohout stále teče.
Vrchní specialistka, klinická psycholožka, Anne Cooke z Centra Salomons pro aplikovanou psychologii na Canterbury Christ Church University, řekla: „Zjištění, že psychózu lze chápat stejným způsobem jako jiné psychické problémy, jako například úzkost, je jedním z nejdůležitějších v posledních letech a služby je třeba podle toho změnit.“

„V minulosti jsme často viděli léky jako nejdůležitější formu léčby. Zatímco mají své místo, nyní se musíme soustředit na pomoc každému člověku, aby porozuměl své zkušenosti a našel podporu, která bude fungovat.“

„Mým snem je, že naše zpráva přispěje k radikální změně v postojích, takže spíše, než aby čelili předsudkům, strachu a diskriminaci, lidé, kteří prožívají psychózu, naleznou ostatní kolem sebe přijímajícími, vnímavými a ochotnými pomoci.“

Dr. Geraldine Strathdee, Národní klinická ředitelka anglického NHS pro duševní zdraví, řekla: „Jsem vášnivou zastánkyní podporování lidí, aby si vytvořili pochopení událostí a obtíží, které je přivedly do služeb duševního zdraví. To je první krok k znovuzískání kontroly a tato důležitá zpráva bude zásadním zdrojem pro ně i pro ty z nás, kteří navrhují a poskytují služby.“

„Britská psychologická společnost je velkou silou pro změnu přímo na nejnižší úrovni služeb z přední linie, a to jak v akutní péči, tak v dlouhodobých podmínkách, a je v čele inovací, které integrují lékařskou a psychologickou péči v primární péči, komunitě a akutním nemocničním prostředí.“

Ctihodnost Norman Lamb, státní ministr pro péči a podporu, řekl: „Rozhodně vítám zveřejnění této zprávy. Vláda se zavázala k poskytování psychologických terapií a nedávno oznámila, že poprvé budou zavedeny maximální čekací doby na služby duševního zdraví v rámci NHS, včetně časné intervence u psychóz. Také jsme vyčlenili značné prostředky na podporu poskytování psychologické péče pro lidi se škálou psychických problémů, včetně psychóz.“

„Jsem proto potěšen, že mohu přidat svůj hlas při doporučování této zprávy, která vysvětluje v běžném jazyce psychologickou vědu o tom, proč lidé občas slyší hlasy, věří věcem, které jiní lidé shledávají divnými, nebo se zdají být mimo kontakt s realitou. Jsem obzvláště potěšen, že to je výsledek partnerství mezi odbornými psychology na univerzitách, fondy NHS a experty na vlastní zkušenost - lidmi, kteří mají sami zkušenost s psychózou. To nám pomáhá lépe pochopit takové zážitky, vcítit se do těch, kteří jsou jimi zasaženi, a uvědomit si, proč vláda učinila psychologickou péči o problémy duševního zdraví prioritou.“

Profesor Jamie Hacker-Hughes, zvolený prezident Britské psychologické společnosti, řekl: „Tato zpráva se bude připomínat jako milník v psychologické péči o zdraví.“

Jacqui Dillon, předseda britské Sítě lidí, kteří slyší hlasy, řekl: „Tato zpráva je ukázkou úžasných věcí, které jsou možné, když odborníci a lidé s osobní zkušeností spolupracují. Jak obsah zprávy, tak kolaborativní proces, při kterém byla napsána, jsou nádherné příklady důležitosti a síly toho, když se posuneme nad uvažování způsobem „oni a my“ v oblasti duševního zdraví.“

Beth Murphy, vedoucí Information at Mind, řekla: „Vítáme tuto zprávu, která upozorňuje na řadu způsobů, jimiž můžeme chápat zkušenosti, jako je slyšení hlasů. Každý z nás může mít problémy s duševním zdravím, ať už jsme diagnostikováni nebo ne. Lidé popisují a vztahují se k vlastním zkušenostem velmi různými způsoby a je důležité, že služby mohou pojmout tu složitou a pestrou škálu zkušeností, které lidé mají. Toho lze dosáhnout pouze tím, že se bude nabízet co nejširší škála procedur a terapií a přistupovat k lidem jako k celku, spíše než jako k souboru příznaků.“

Přeložil B.L.


Zprávu Understanding Psychosis and Schizophrenia si můžete stáhnout jako dokument PDF zde: http://www.bps.org.uk/networks-and-communities/member-microsite/division-clinical-psychology/understanding-psychosis-and-schizophrenia

POZOR! NOVÁ VERZE PUBLIKACE UNDERSTANDING PSYCHOSIS AND SCHIZOPHRENIA JE KE STAŽENÍ ZDE:  www.understandingpsychosis.net

Žádné komentáře:

Okomentovat