O skupině na Facebooku

Facebooková skupina Za psychiatrii alternativnější a humánnější je věnována tématu alternativnějších a humánnějších přístupů v psychiatrii a možnosti jejich uplatnění u nás. Jako hlavní příklad dobré praxe se jeví v první řadě finský Otevřený dialog – přístup, který byl původně zaměřen na terapii psychóz. Otevřený dialog je významný nejen pro alternativnější a humánnější přístup oproti běžné psychiatrii, ale v neposlední řadě pro úspěšnost, které dosahuje – přes 80 % pacientů je po terapii (tzv. network therapy), v které jsou považováni za rovnocenné partnery, schopno vrátit se do běžného života (práce, škola). Přístup Otevřeného dialogu působí i velmi destigmatizačně tím, že ukazuje, že lidé se závažnou psychiatrickou diagnózou se mohou většinou plně uzdravit a jsou pak dokonce i úspěšnější na trhu práce, než je ve Finsku průměr. Určitě i z ekonomického hlediska existují důvody, proč se tímto přístupem vážně zabývat – většina psychotických pacientů totiž potom nekončí v invalidním důchodu (jako u nás), ale jsou schopni být pro hospodářství země naopak přínosem.

Důležité je, že Otevřený dialog se jako uznávaný a ověřený přístup šíří i do dalších zemí (Skandinávie, Británie, USA). V našich podmínkách se o něm však mluví zatím spíše okrajově a jaksi ostýchavě. Proto i jedním z úkolů této FB skupiny by mělo být toto změnit.

Nebojte se vkládat vhodné příspěvky, diskutovat atd. Prosím hlavně o slušnost a nešíření reklam.


Více na https://www.facebook.com/groups/zapsychiatrii/

Zpět

Žádné komentáře:

Okomentovat