čtvrtek 30. dubna 2015

Ohromující úspěch první celostátní konference o Otevřeném dialogu podporovaném peery

18. března 2015


Téměř 600 delegátů se zúčastnilo první celostátní konference o peery podporovaném Otevřeném dialogu v Londýně.

Na konferenci pořádané Severovýchodolondýnským nadačním fondem (NELFT) slyšeli přítomní z první ruky zprávy o hlubokých změnách, které tento přístup k péči o duševní zdraví přináší uživatelům služeb a rodinám.

Řečníci se rekrutovali z široké oblasti péče o duševní zdraví – zapojili se psychologové, praktičtí lékaři, rodinní terapeuti, školitelé, pečovatelé, uživatelé služeb a studenti – aby se podělili o své zkušenosti s prací pomocí Otevřeného dialogu.

Hlavní téma v srdci konference shrnul Mark Hopfenbeck, odborný asistent Gjovik University v Norsku: „Rodíme se, jsme vychováváni, žijeme, milujeme a umíráme v sociálním kontextu, ale to není způsob, jakým se praktikuje péče o duševní zdraví ve Velké Británii.“

Stínová ministryně pro zdravotnictví, poslankyně Luciana Berger, řekla delegátům: „Nacházíte se na neuvěřitelné cestě transformace a toto setkání je významným mezníkem pro duševní zdraví ve Státním systému zdravotní péče (NHS). Otevřený dialog je hnutí obyčejných, prostých lidí vytvářejících změnu.“

Dr. Russell Razzaque, primář psychiatrie NELFT a pomocný lékařský ředitel, řekl: „Politici a vedoucí představitelé zdravotní péče si plně uvědomují zoufalou potřebu změn, s cílem lépe pomoci milionům lidí s poruchami duševního zdraví v naší zemi. Tato změna se nyní rychle vyvíjí zevnitř, s  lékaři, uživateli služeb a pečovateli, kteří jdou v první linii a ukazují cestu.“

Co je to Otevřený dialog?

Studie ve Finsku - kde byl Otevřený dialog poprvé praktikován - odhadují, že tento model umožňuje skoro 85 procentům z těch s akutní psychózou, aby se téměř zbavili příznaků a vrátili se do zaměstnání nebo do školy, ale s mnohem menším využitím hospitalizací nebo vysokých dávek léků. Ve Velké Británii v současné době dosahuje těchto výsledků mnohem menší počet.

Otevřený dialog plně zahrnuje osobu v tísni a její sociální síť od samého začátku. Mezi klíčové principy patří zploštělá hierarchie a demokratičtější dynamika - kde cílem je „být s“ pacientem, ne „dělat něco“ pacientovi, stejně jako úplná transparentnost, kde jsou všechna léčebná rozhodnutí projednávána otevřeně s dotyčnou osobou (otevřený dialog).

Otevřený dialog byl přijat v Evropě a v některých částech USA. Malá skupina specializovaných profesionálů duševního zdraví jej nyní zavádí do Velké Británie s přidáním plně zapojených peer pracovníků.

Několik fondů Státní zdravotní péče ve Velké Británii - včetně Severolondýnského nadačního fondu, Severního Essexu, Nottinghamshiru a Kentu & Medway - bude v průběhu příštích několika let zakládat pilotní služby peery podporovaného Otevřeného dialogu, kde se dobrovolníci z řad uživatelů připojí k týmům na pomoc při vytváření sociální sítě kolem pacientů, kteří mohou hodně postrádat síť nebo rodinu.

Iniciativa vedená NELFT je součástí navrhovaného pokusu s více centry vytvořit důkazní základ pro tyto služby v kontextu Velké Británie s konečným záměrem umožnit širší škálu záběru napříč službami NHS v případě, že by výsledné zlepšení a snížení nákladů pozorované v jiných zemích zůstalo shodné.

Týmy ze čtyř fondů duševního zdraví NHS započaly výcvik v tomto přístupu a pokus porovnat jej se současnou praxí bude zahájen v roce 2016.

Čeho bylo dosaženo během 12 měsíců?
  • Fondy se nyní zaregistrovaly k trénování pilotních týmů a všechny už se začaly zabývat prvními případy Otevřeného dialogu
  • Zájem o tento projekt mezitím raketově stoupl s téměř 700 lidmi, kteří se chtěli zúčastnit první celostátní konference (11. března 2015) -  organizátoři museli odmítnout desítky lidí
  • Pečovatelé a uživatelé služeb, kteří s ním přicházejí do kontaktu, jsou stále hlasitějšími zastánci  projektu a nyní místní i celostátní skupiny začínají lobbovat na všech úrovních za jeho uskutečnění
  • Projektu se nedaří držet krok s úrovní zájmu - bude trvat pět nebo šest let než bude dokončen, ale mnozí lidé jej chtějí hned
  • Velký tým vedoucích akademiků duševního zdraví se připojil k výzkumnému týmu a žádá nyní o velký výzkumný grant u Národního ústavu pro zdravotní výzkum (NIHR)
  • Čtyři další fondy diskutují o připojení k pilotnímu projektu a vyslání týmů na další vlnu školení v roce 2016.

Přeložil B.L.

Žádné komentáře:

Okomentovat