neděle 26. dubna 2015

Duševní nemoc obvykle nesouvisí s trestnou činností, zjišťuje výzkum

Podle studie většina pachatelů během svého života neprojevila vzory kriminálního chování, které by měly spojitost s příznaky duševní nemoci

WASHINGTON - Ve studii trestné činnosti spáchané lidmi s vážnými duševními poruchami pouze 7,5 procent z této činnosti přímo souvisí s příznaky duševní choroby podle nového výzkumu publikovaného Americkou psychologickou asociací.

Výzkumníci analyzovali 429 trestných činů spáchaných 143 pachateli s třemi hlavními typy duševních nemocí a zjistili, že 3 procenta jejich trestných činů měla přímou souvislost s příznaky těžké deprese, 4 procenta s příznaky schizofrenního onemocnění a 10 procent s příznaky bipolární poruchy.

„Když se dozvídáme o trestných činech spáchaných lidmi s duševním onemocněním, mívají obvykle velký novinový titulek, takže lidem utkví v hlavě,“ řekla vedoucí výzkumnice Jillian Peterson, PhD. „Drtivá většina lidí s duševním onemocněním nejsou násilníky, ani zločinci a nejsou ani nebezpeční.“

Studie byla prováděna s bývalými obviněnými u soudu pro duševní zdraví v Minneapolisu. Účastníci absolvovali dvouhodinový rozhovor o své kriminální minulosti a příznacích duševního onemocnění pokrývající v průměru 15 let. Studie zveřejněná na internetu v periodiku Právo a lidské chování Americké psychologické asociace, možná jako první analyzuje spojení mezi trestnou činností a příznaky duševního onemocnění u pachatelů v průběhu delšího období jejich života, řekla Peterson, profesorka psychologie na Normandale Community College v Bloomingtonu, Minnesota.

Studie nenašla v průběhu času žádné předvídatelné vzory, které by spojovaly páchání trestné činnosti s příznaky duševního onemocnění. Dvě třetiny pachatelů, kteří spáchali trestný čin přímo související s příznaky jejich duševního onemocnění, se podle výzkumu také dopustily nesouvisejících trestných činů z jiných důvodů, jako jsou chudoba, nezaměstnanost, bezdomovectví a zneužívání návykových látek. „Je zde malá skupina lidí s duševním onemocněním páchajících trestné činy znovu a znovu kvůli svým příznakům? To jsme v této studii nezjistili,“ řekla Peterson.

Ve Spojených státech je více než 1,2 milionu lidí s duševním onemocněním podle federálního Výboru statistik spravedlnosti uvězněno ve vězeních a věznicích. Lidé s duševním onemocněním jsou také podmíněně odsouzeni nebo je jim odpuštěn zbytek trestu dvakrát až čtyřikrát častěji oproti běžné populaci.

Kromě rozhovorů s pachateli vědci přezkoumávali rejstříky trestů a spisy sociálních pracovníků, aby ohodnotili trestnou činnost na základě jejího spojení s příznaky onemocnění schizofrenie (halucinace a bludy), bipolární poruchy (impulzivita a rizikové chování) nebo těžké deprese (beznaděje a sebevražedné myšlenky). Hodnocení bylo: žádná souvislost mezi příznaky duševního onemocnění a trestnou činností, většinou žádná souvislost, většinou související nebo přímo související.

Trestný čin by mohl být hodnocen jako většinou žádná souvislost nebo většinou související s příznaky duševního onemocnění, pokud tyto příznaky přispěly k příčině trestného činu, ale nebyly za něj výhradně zodpovědné. Například, pachatel se schizofrenií, který byl rozrušený, protože slyšel dříve během dne hlasy, se později dostal do rvačky v baru, ale v době hádky hlasy neslyšel, takže trestný čin byl zařazen do kategorie většinou související.

Když byly přímo související a většinou související kategorie sloučeny, procento trestných činů přičítáno příznakům duševního onemocnění se zvýšilo ze 7,5 procent na 18 procent, což je méně než 1 z 5 trestných činů analyzovaných ve studii. Z trestných činů spáchaných účastníky s bipolární poruchou 62 procent bylo přímo nebo většinou souvisejících s příznaky, ve srovnání s 23 procenty u schizofrenie a 15 procenty u deprese. Je možné, že někteří účastníci popsali svou náladu jako „manickou“ při spáchání trestného činu, i když mohli být jen rozzlobení nebo zneužívali drogy nebo alkohol, takže procento trestných činů přisuzovaných bipolární poruše může být nadsazené, řekla Peterson.

Téměř dvě třetiny účastníků studie byli muži s průměrným věkem 40 let. Byli rovnoměrně rozděleni na pachatele bílé a černé pleti (42 procent pro každou skupinu, 16 procent jiných ras), a 85 procent trpělo poruchou zneužívání návykových látek. Studie nezahrnovala pachatele závažných násilných trestných činů, protože soud pro duševní zdraví se nezabýval těmito trestnými činy, ale účastníci popisovali jiné násilné trestné činy, které spáchali. Studie také nezkoumala, jak ovlivnilo kriminální chování zneužívání návykových látek v interakci s duševním onemocněním.

Výzkumníci uvedli, že programy, jejichž cílem je snížit recidivu u duševně nemocných pachatelů, by měly být rozšířeny nad rámec léčby v oblasti duševního zdraví, aby zahrnovaly kognitivně-behaviorální léčbu, týkající se pomýšlení na trestnou činnost, zvládání hněvu a dalších problémů s chováním. Programy k řešení základních potřeb jsou také nezbytné pro snížení recidivy u všech pachatelů po uvěznění, včetně léčby drogové závislosti a podpory bydlení a zaměstnanosti, řekla Peterson.

Přeložil B.L.

Žádné komentáře:

Okomentovat