neděle 26. dubna 2015

Nadšení Otevřeným dialogem v Británii

Rozvíjení Otevřeného dialogu ve Státní zdravotní péči (National Health Service – NHS)

3. dubna 2014

Z celostátní konference pořádané Severovýchodolondýnským nadačním fondem (NELFT)

Více než 150 zdravotníků, uživatelů služeb a pečovatelů se sešlo na celostátní konferenci o Otevřeném dialogu pořádané NELFT, aby diskutovali o tom, jak zlepšit péči a zvýšit míru úzdravy lidí s psychickými problémy.

Na konferenci NELFT v centru Cavendish ve středu Londýna se v pátek 28. března diskutovalo o Otevřeném dialogu, inovativním a velmi odlišném způsobu poskytování akutní psychiatrické péče s potenciálně lepšími výsledky, jak klinicky, tak finančně, než u standardních systémů.

Důraz techniky Otevřeného dialogu je na práci nejen s člověkem v psychické krizi, ale také se sociální sítí onoho člověka – jeho rodinou, přáteli a pečovateli – všechno do 24 hodin. Tento přístup, který znamená, že terapeuti pracují v domácnosti člověka v krizi, má často za následek sníženou potřebu jak medikace, tak hospitalizace.

Dr Razzaque řekl publiku: „Jádrem filozofie Otevřeného dialogu je myšlenka, že uživatel služby a jeho přátelé a rodina, jsou klíčovými partnery v samotném procesu úzdravy a zachází se s nimi tímto způsobem od začátku. Celý postup je ve skutečnosti zaměřen na zplnomocnění, takže lidé se stanou z pouhých příjemců péče aktivními účastníky v procesu spolupráce. Znamená to tedy výzvu pro všechna stigmata a stereotypy, kdekoli se mohou vyskytovat – mezi veřejností i odborníky.“

„Je to začátek toho, co by mohlo být skutečným posunem ve způsobu, jakým poskytujeme péči o duševní zdraví. Je to kulturní změna, která přináší zplnomocnění rodin a pečovatelů do srdce toho, co děláme.“

Generální ředitel NELFT, John Brouder, zahájil konferenci slovy: „V NHS je rostoucí zájem o techniku Otevřeného dialogu a NELFT je nyní v čele tohoto nadšení, které spojuje fondy a akademické obce po celé zemi, aby prozkoumaly možné způsoby implementace a transformace služeb.“

Profesor Jaakko Seikkula, profesor psychoterapie na Katedře psychologie na Univerzitě Jyväskylä ve Finsku a přední zastánce Otevřeného dialogu, na konferenci přednášel. Řekl: „Jsem opravdu ohromen úsilím NELFT vyvinout lidštější psychiatrické služby v tom náročném kontextu, ve kterém pracujete.“

Konference byla obrovským úspěchem a dalšími kroky jsou zřízení pilotních projektů Otevřeného dialogu v ostatních fondech NHS.

Přeložil B.L.

Zdroj: http://www.nelft.nhs.uk/news_publications/187

Žádné komentáře:

Okomentovat