úterý 24. května 2016

Mýtus schizofrenie jako progresivního onemocnění mozku

Důležitý článek napsaný některými ze světově nejvýznamnějších výzkumníků toho, co psychiatrie nazývá „schizofrenií“, a zveřejněný v Bulletinu pro schizofrenii.

Článek zkoumá důkazy z celé řady úhlů pohledu a dospívá k závěru, že…

Potíže, které psychiatrie nazývá „schizofrenie“: 
  • nejsou ani zdaleka dobře pochopeny a jsou natolik různorodé a složité ve svých prožitcích a výsledcích, jako jsou mnohé okolnosti, které k nim přispívají.
  •  jsou mnohem lépe pochopeny nikoli jako biologická porucha mozku, ale jako syndrom: s mnoha přispívajícími a spouštěcími okolnostmi, včetně zvýšené náchylnosti dané geny, zvýšené náchylnosti dané podmínkami při porodu, okolnostmi životního prostředí, jako jsou stres, chudoba, životní události a způsoby poskytnuté léčby.
a že…
  • u typických medikamentů používaných k léčbě pacientů se ukazuje, že způsobují zmenšování objemu mozku, dokonce po krátkých obdobích. [nemluvě o dalších tzv. „vedlejších účincích“]
  • léčení spolu s dalšími okolnostmi, jako jsou chudoba, špatný přístup k službám, ve kterých mnoho lidí s touto diagnózou živoří, mohou jednak zabránit dobrým výsledkům a jednak mohou samy o sobě být škodlivé, a tak mohou přispívat k zhoršování, které se skutečně děje.

… a že nejdůležitější domněnky, které mají odborníci a lékaři, jsou falešné…
  • je prokazatelně falešná domněnka i názor, že postupný úpadek u všech lidí, kterým byla diagnostikována „schizofrenie“, je nevyhnutelný.
  •  je zcela falešná domněnka i názor, že se lidé nemohou ze schizofrenie uzdravit – lidé se uzdravují.


Autoři vybízejí praktikující profese a odborníky, aby změnili své názory, své myšlení a praxi a aby se spojili s uživateli, přeživšími a rodinami a pracovali způsoby, které podporují a předpokládají a prosazují úzdravu.

Žádné komentáře:

Okomentovat